Informujemy, że z dniem 1.08.2019 Portal Aukcji Elektronicznych SRK S.A. został wyłączony

Nowy Portal Aukcji Niepublicznych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dostępny jest pod adresem:

https://lain3-srk.coig.biz

Dostęp do raportów z aukcji archiwalnych możliwy jest u Organizatora aukcji